ODRŽANA 13. KONFERENCIJA AKTIVNIH GRAĐANA
NAJORGANIZOVANIJA ZAJEDNICA SIMIN HAN
Zagovarački projekat vrijedan 150000,00 KM
VIDI VIŠE
OMLADINSKA BANKA
FOND ZA STIPENDIRANJE PROMETEJ
 
DONIRAJ
POMOĆ ŽENAMA U VRIJEME PANDEMIJE
 
VIDI VIŠE
PODRŠKA KROZ GRANTOVE 
Rezultati podrške iz Fonda Kiseljak
VIDI VIŠE
Podrška sakupljačima sekundarnih sirovina
OBRAZOVANJE U VRIJEME PANDEMIJE NIJE NEMOGUĆA MISIJA
VIDI VIŠE